K6bcj8chrn2tmdov1i7e

Digital Marketing Ecommerce by Haravan

Digital Marketing Ecommerce by Haravan

Giảng viên


Haravan
Haravan

Câu hỏi thường gặp


Nội dung khóa học là gì ?
Khóa học cung cấp những kiến thức về cách ứng dụng HaraWeb vào việc quảng cáo Google Ads và Facebook Ads với hình thức quảng cáo Chuyển Đổi Đơn Hàng
Khóa học kéo dài bao lâu ?
Khóa học kéo dài khoảng 30 phút và cần khoảng 2h00 thực hành để nắm rõ ứng dụng
Đối tượng phù hợp cho khóa học ?
Nội dung khóa học phù hợp với các khách hàng và nhân viên Haravan. Trong giai đoạn "Xem xét" - Đội ngũ Haravan sẽ triển khai trên một số nhóm nhất định để đánh giá chất lượng nội dung trước khi cung cấp một phiên bản miễn phí cho Khách hàng

Bạn đã sẵn sàng ?